Slik jobber vi

Glade prosjektpartnere under oppstartsmøtet i Stavanger, april 2018.

Glade prosjektpartnere under oppstartsmøtet i Stavanger, april 2018. Foto: Lidunn M. Boge, Nofima

 

Arbeidet i iNOBox er fordelt på ni ulike arbeidspakker:

1. Administrasjon og koordinering
Det er mye jobb som skal gjøres. Prosjektleder sørger for at innsatsen i de ulike arbeidspakkene er koordinert og sørger for god fremdrift og god internkommunikasjon blant prosjektpartnerne.

Prosjektleder: Tone Mari Rode, Nofima

2. Design og optimalisering av innovative løsninger for matprosessering (IPT)
Vi vil optimalisere markedsdrevne teknologiske løsninger og integrere IPT-teknologier på ulike steder i verdikjeden for mat. Det gjør vi gjennom fem ulike tekniske løsninger:

  • Plasma-aktivert vann for å dekontaminere ferske råvarer.
  • UV-lys i prosessering av kjøttprodukter.
  • En kombinasjon av mikrobølger og trykk på vakuum-pakkede kjøtt og grønnsaker, samt mat som kan pumpes.
  • Høytrykksprosessering  sammen med CO2 på produkter med melk og egg.
  • Pulsed Electric Fields-teknologi og ultralyd for å tørke, fryse og tine kjøtt og grønnsaker.

Leder: Dagbjørn Skipnes, Nofima

3. Mikrobiologisk trygghet og kvalitet på innovative matprodukter
Vi vil vurdere den mikrobiologiske mattryggheten og fysiokjemisk, sensorisk og funksjonelle egenskaper til produktene som arbeidspakke 2 tar for seg. Spesifikke kriterier for eksempelvis holdbarhet, pH, vannaktivitet, tekstur m.m. velges ut for hvert produkt, avhengig av regelverk for trygghet, kvalitet og helse, og av relevans for industripartnerne.

Leder: Tone Mari Rode, Nofima

4. Vurdering av toksisk potensial og allergenisitet til innovative matprodukter
Prosessering kan forandre matens allergenisitet og sammensetning av innholdsstoffer, noe som er viktig å undersøke før innovative produkter kommer på markedet. Allergenisitet (proteinenes evne til å utløse allergiske reaksjoner) og toksikologi (mulige negative effekter forårsaket av innholdsstoffer i produkter) må rapporteres når IPT-teknologier skal tas i bruk. Derfor vil vi vurdere forandringer i stoffsammensetning til produktene som undersøkes i arbeidspakke 2, og hvordan allergenisiteten til kjente matallergener påvirkes av nye prosesseringsmetoder.

Leder: Christiane Fæste, Veterinærinstituttet

5. Næringsverdi og biotilgjengelighet til innovative matprodukter
Vi vil vurdere ernæringsmessig verdi og biotilgjengelighet (i hvilken grad næringsstoffer er tilgjengelige for å tas opp i kroppen) for relevante næringsstoffer i IPT-produkter.

Leder: Bente Kirkhus, Nofima

6. Bærekraft i innovative løsninger for matprosessering
Vi vil gjøre vurderinger av miljømessig og sosial bærekraft for å finne ut hvilken påvirkning IPT vil ha i matindustrien. Livssyklus-analyser vil støtte partnerne i utviklingen av nye prosesser eller produkter i løpet av prosjektet.

Leder: Simon Saxegård, Norsus

7. Forbruker- og markedsføringsstrategi
Vi skal identifisere hvordan informasjon om fordelene ved ulike IPT-teknologier kan påvirke forbrukernes inntrykk av andre slike teknologier. Vi skal også utvikle et beslutningsstøtte-verktøy for å hjelpe bedrifter med å lage troverdige kommunikasjons- og markedsstrategier som kan øke aksepten for IPT-produkter hos forbrukerne.

Leder: Themis Altintzoglou, Nofima

8. Fremtidsscenariedesign og utvikling av innovasjonsrom
Vi vil vurdere reguleringers påvirkning på muligheter for innovasjon i de fem tekniske løsningene i arbeidspakke 2. Vi skal også utvikle et mulighetsrom for innovasjoner for IPT-teknologiene ved å bruke fremtidsscenarier og «backcasting»-metodikk.

Leder: Sveinung Grimsby, Nofima

9. Utvikling av nett-verktøy, kommunikasjon og kunnskapsoverføring
Vi utvikler et brukervennlig nettsted hvor alle kan få tilgang til vitenskapelig kunnskap, teknisk informasjon og gjeldende regelverk for IPT-teknologienes ulike bruksområder og produkter. Nettstedet blir et nyttig verktøy for å kunne fatte gode beslutninger om investeringer, prosess- og produktutvikling for norske matprodusenter. Det blir også en kunnskapsbase for fagfolk og myndigheter som trenger å forstå teknologiene og deres innvirkning på produkter og prosesser. Vi sørger også for å holde interessenter informert underveis i prosjektet, gjennom oppdatert nettsted, sosiale medier og jevnlige nyhetsbrev.

Leder: Lidunn M. Boge, Nofima