Ny prosessering kan gjøre maten mer bærekraftig

Prosessering med pulserende elektriske felt kan gi en rekke fordeler, og også spare energi i matproduksjonen.

Skal vi bremse klimaendringene, må matproduksjon gjøres mer bærekraftig. I forskningen foregår et intenst arbeid med å finne gode løsninger for både industri, forbrukere og klode. Ny forskning viser at prosesseringsteknologier kan spille en viktig rolle i omstillingen til en mer klimavennlig matproduksjon. En tredel av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt skyldes matproduksjon. Men mat må…

Nyttig veileder for markedskommunikasjon

Markedsforskere har utviklet en veileder for matprodusenter som skal selge produkter som er behandlet med nye prosesseringsteknologier. Matindustrien har gjort store forbedringer for å beholde matkvaliteten lengre, uten at det går ut over kvalitet, smaksopplevelse og næringsinnhold. Nye prosesseringsteknologier står sentrale i denne utviklingen, blant annet høytrykk, mikrobølger, UV-lys, pulserende elektriske felt og ultralyd. Som…

Resultater fra forsøk med de seks teknologiene

Fiberoptiske temperaturfølere på grillet kylling.

For å sikre at matvarer er trygge, og gi dem lengre holdbarhet, er det vanlig at matprodusenter behandler produkter med varme i en autoklav – en trykk-koker hvor mikroorganismer i maten blir inaktivert. Utfordringen med autoklavene er flere, både at varmen som skal til for å drepe bakterier ofte påvirker matkvaliteten, og at behandlingen ofte…

Informasjon om fremtidens matprosessering samlet på nett

Ignacio Alvarez (høyre) fra Universitet i Zaragoza i Spania viste frem gulrøtter som er prosessert med pulserende elektriske felt (PEF). Foto: Wilhelm Solheim/Nofima Et nytt nettsted gir matprodusenter mulighet til å gjøre gode valg om nye prosesseringsteknologier. Sunn, trygg og bærekraftig mat er fremst i panna hos alle som tenker mat-innovasjon.…

Vellykket konsortiemøte

Fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode.

Prosjektet er nå inne i avslutningsfasen, og resultatene tikker inn. Det fikk deltakerne merke da et møte for alle interessentene i iNOBox-prosjektet ble avholdt på Teams 30. november. – Vi fikk presentert mange gode forskningsresultater. Mye var direkte relevant for matindustri, sier en fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode. En rekke analyseresultater er straks klare, og…

Endelig klart for forskningsopphold

Etter flere utsettelser på grunn av koronapandemien har vi endelig klart å få til et forskningsopphold i prosjektet fra University of Zaragoza til Nofima. Leire Astráin Redín er PhD-student ved Universitetet i Zaragoza, Spania. Hun jobber i prosjektet med nye prosesseringsmetoder for ulike råvarer og matvarer. I løpet av doktorgraden har hun fokusert på bruk…

Mataktørene lykkes bedre med innovasjon ved åpenhet og samhandling

- Novel food-regelverket har vært til hinder for innovasjon, men nå er regelverket forbedret, sier Sveinung Grimsby.

Radikale innovasjoner i matnæringene er tema for dokotorgradsavhandlingen til Sveinung Grimsby.   Det finnes ulike typer innovasjon. Det kan være en forbedring eller endring i et eksisterende produkt. Det kalles gjerne inkrementell innovasjon, og det er slike det er flest av i matnæringene. I motsatt ende finnes radikal innovasjon. Disse kan skape nye produktkategorier eller…

Markedskommunikasjon for innovativ mat

© Syda Productions - stock.adobe.com

Av Themis Altintzoglou, seniorforsker i Nofima Når matprodusenter skal lage strategier for markedskommunikasjon, er det lurt å være åpen om innovative prosesseringsmetoder.  For å oppnå tillit hos kunder er det viktig å sørge for størst mulig åpenhet rundt produktet og måten det produseres på, spesielt for innovative produkter og teknologier. Forbrukerne får innsikt i prosess og…

Korona skaper utfordringer for iNOBox

iNOBox er et stort prosjekt, og vi har hatt en rekke aktiviteter med mange partnere siden oppstarten i 2018. Som i så mange andre prosjekter og bedrifter, har vi måttet gjøre en del endringer i planene våre det siste året. – Store forsøk krever ofte mange deltakere. Dette har vært utfordrende, og noen ganger har…

«e-Verktøykassen» i rute

En av hovedleveransene i iNOBox-prosjektet er et åpent tilgjengelig nettsted som samler all dokumentasjon om hva de seks teknologiene i prosjektet kan gjøre for matindustrien. I samarbeid med webselskapet Bouvet har vi nå fått på plass en skreddersydd løsning for å presentere kunnskapen på et nettsted, som i prosjektet kalles en «e-verktøykasse». Det neste halvåret…