Mataktørene lykkes bedre med innovasjon ved åpenhet og samhandling

- Novel food-regelverket har vært til hinder for innovasjon, men nå er regelverket forbedret, sier Sveinung Grimsby.

Radikale innovasjoner i matnæringene er tema for dokotorgradsavhandlingen til Sveinung Grimsby.   Det finnes ulike typer innovasjon. Det kan være en forbedring eller endring i et eksisterende produkt. Det kalles gjerne inkrementell innovasjon, og det er slike det er flest av i matnæringene. I motsatt ende finnes radikal innovasjon. Disse kan skape nye produktkategorier eller…

Markedskommunikasjon for innovativ mat

© Syda Productions - stock.adobe.com

Av Themis Altintzoglou, seniorforsker i Nofima Når matprodusenter skal lage strategier for markedskommunikasjon, er det lurt å være åpen om innovative prosesseringsmetoder.  For å oppnå tillit hos kunder er det viktig å sørge for størst mulig åpenhet rundt produktet og måten det produseres på, spesielt for innovative produkter og teknologier. Forbrukerne får innsikt i prosess og…

Korona skaper utfordringer for iNOBox

iNOBox er et stort prosjekt, og vi har hatt en rekke aktiviteter med mange partnere siden oppstarten i 2018. Som i så mange andre prosjekter og bedrifter, har vi måttet gjøre en del endringer i planene våre det siste året. – Store forsøk krever ofte mange deltakere. Dette har vært utfordrende, og noen ganger har…

«e-Verktøykassen» i rute

En av hovedleveransene i iNOBox-prosjektet er et åpent tilgjengelig nettsted som samler all dokumentasjon om hva de seks teknologiene i prosjektet kan gjøre for matindustrien. I samarbeid med webselskapet Bouvet har vi nå fått på plass en skreddersydd løsning for å presentere kunnskapen på et nettsted, som i prosjektet kalles en «e-verktøykasse». Det neste halvåret…

Ny leder for iNOBox

Tone Mari Rode

Fra og med september har forsker Tone Mari Rode overtatt som prosjektleder for iNOBox. Rode har fra før ansvar for prosjektets forskning på høytrykksteknologi og arbeidet med å sikre mikrobiologisk trygghet og kvalitet, og er dermed godt kjent med prosjektet. – iNOBox er et spenstig prosjekt, ikke minst fordi vi arbeider med så mange nyskapende…

Prosjektmøtet 2020 ble digitalt

Teamsmøte. Kan vi ikke møtes som vanlig, så møtes vi på nett.

Den 21. oktober var iNOBox-partnere samlet for å bli oppdatert på prosjektets framdrift. Nær 40 deltakere fikk høre siste nytt fra forskningen i alle arbeidspakkene. Deltakerne fikk et første blikk på beslutningsstøtteverktøyet for markedskommunikasjon. De fikk også demonstrert nettstedet som skal fylles med all dokumentasjon på hvordan de seks innovative prosesseringsteknologiene påvirker egenskapene til ulike…

Første analyse av sosial bærekraft i matindustrien

Hva vet du egentlig om sosiale utfordringer i matindustrien?

Som del av iNOBox-prosjektet undersøker forskere ved Norsus hvordan det står til med den sosiale bærekraften i matindustrien. Det er aldri tidligere gjort en lignende «livsløpanalyse» for norsk næringsmiddelindustri, og dette er forskerne nå i gang med. – Det er for lite kunnskap generelt om sosiale utfordringer i bransjen, skriver de i en artikkel som…

CO2-metting kan gi lengre holdbarhet for kylling

Matforskere tester nyskapende løsninger for å bidra til mindre matsvinn og bedre mat. Liker du ferdig stekt, oppskåret kjøtt som du bare kan tømme rett opp i salaten? De fleste lettvinte matproduktene vi kjenner fra butikken er alle behandlet i større eller mindre grad før de kommer til butikkhylla. Metodene som brukes for å produsere…

Miljøvennlig eller lettvint mat, hva velger du i butikken?

Kronikk av Themis Altintzoglou, seniorforsker i Nofima Forbrukerne er mer opptatt av miljøhensyn og lettvint mat enn av at maten er god for helsa, viser vår ferskeste forbrukerundersøkelse. Men – vises dette igjen i hva vi faktisk kjøper? Alle vi forbrukere av i dag bryr oss om miljøet. Temaet knyttes også tett opp mot matproduksjon,…

Forbrukerdata blir kommunikasjonsverktøy

Slik ser det ut når markedsforskere designer et beslutningsstøtteverktøy for markedskommunikasjon. Markedsforskerne Themis Altintzoglou og Morten Heide ved Nofima er i disse dager i full gang med å lese resultater ut av svarene på forbrukerundersøkelsen. De 1200 norske forbrukerne som deltok svarte på spørsmål om hvilke egenskaper de vektlegger når de skal kjøpe produkter som…