Informasjon om fremtidens matprosessering samlet på nett

Ignacio Alvarez (høyre) fra Universitet i Zaragoza i Spania viste frem gulrøtter som er prosessert med pulserende elektriske felt (PEF). Foto: Wilhelm Solheim/Nofima Et nytt nettsted gir matprodusenter mulighet til å gjøre gode valg om nye prosesseringsteknologier. Sunn, trygg og bærekraftig mat er fremst i panna hos alle som tenker mat-innovasjon.…

Vellykket konsortiemøte

Fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode.

Prosjektet er nå inne i avslutningsfasen, og resultatene tikker inn. Det fikk deltakerne merke da et møte for alle interessentene i iNOBox-prosjektet ble avholdt på Teams 30. november. – Vi fikk presentert mange gode forskningsresultater. Mye var direkte relevant for matindustri, sier en fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode. En rekke analyseresultater er straks klare, og…

Endelig klart for forskningsopphold

Etter flere utsettelser på grunn av koronapandemien har vi endelig klart å få til et forskningsopphold i prosjektet fra University of Zaragoza til Nofima. Leire Astráin Redín er PhD-student ved Universitetet i Zaragoza, Spania. Hun jobber i prosjektet med nye prosesseringsmetoder for ulike råvarer og matvarer. I løpet av doktorgraden har hun fokusert på bruk…

Mataktørene lykkes bedre med innovasjon ved åpenhet og samhandling

- Novel food-regelverket har vært til hinder for innovasjon, men nå er regelverket forbedret, sier Sveinung Grimsby.

Radikale innovasjoner i matnæringene er tema for dokotorgradsavhandlingen til Sveinung Grimsby.   Det finnes ulike typer innovasjon. Det kan være en forbedring eller endring i et eksisterende produkt. Det kalles gjerne inkrementell innovasjon, og det er slike det er flest av i matnæringene. I motsatt ende finnes radikal innovasjon. Disse kan skape nye produktkategorier eller…

Markedskommunikasjon for innovativ mat

© Syda Productions - stock.adobe.com

Av Themis Altintzoglou, seniorforsker i Nofima Når matprodusenter skal lage strategier for markedskommunikasjon, er det lurt å være åpen om innovative prosesseringsmetoder.  For å oppnå tillit hos kunder er det viktig å sørge for størst mulig åpenhet rundt produktet og måten det produseres på, spesielt for innovative produkter og teknologier. Forbrukerne får innsikt i prosess og…

Korona skaper utfordringer for iNOBox

iNOBox er et stort prosjekt, og vi har hatt en rekke aktiviteter med mange partnere siden oppstarten i 2018. Som i så mange andre prosjekter og bedrifter, har vi måttet gjøre en del endringer i planene våre det siste året. – Store forsøk krever ofte mange deltakere. Dette har vært utfordrende, og noen ganger har…

«e-Verktøykassen» i rute

En av hovedleveransene i iNOBox-prosjektet er et åpent tilgjengelig nettsted som samler all dokumentasjon om hva de seks teknologiene i prosjektet kan gjøre for matindustrien. I samarbeid med webselskapet Bouvet har vi nå fått på plass en skreddersydd løsning for å presentere kunnskapen på et nettsted, som i prosjektet kalles en «e-verktøykasse». Det neste halvåret…

Ny leder for iNOBox

Tone Mari Rode

Fra og med september har forsker Tone Mari Rode overtatt som prosjektleder for iNOBox. Rode har fra før ansvar for prosjektets forskning på høytrykksteknologi og arbeidet med å sikre mikrobiologisk trygghet og kvalitet, og er dermed godt kjent med prosjektet. – iNOBox er et spenstig prosjekt, ikke minst fordi vi arbeider med så mange nyskapende…

Prosjektmøtet 2020 ble digitalt

Teamsmøte. Kan vi ikke møtes som vanlig, så møtes vi på nett.

Den 21. oktober var iNOBox-partnere samlet for å bli oppdatert på prosjektets framdrift. Nær 40 deltakere fikk høre siste nytt fra forskningen i alle arbeidspakkene. Deltakerne fikk et første blikk på beslutningsstøtteverktøyet for markedskommunikasjon. De fikk også demonstrert nettstedet som skal fylles med all dokumentasjon på hvordan de seks innovative prosesseringsteknologiene påvirker egenskapene til ulike…

Første analyse av sosial bærekraft i matindustrien

Hva vet du egentlig om sosiale utfordringer i matindustrien?

Som del av iNOBox-prosjektet undersøker forskere ved Norsus hvordan det står til med den sosiale bærekraften i matindustrien. Det er aldri tidligere gjort en lignende «livsløpanalyse» for norsk næringsmiddelindustri, og dette er forskerne nå i gang med. – Det er for lite kunnskap generelt om sosiale utfordringer i bransjen, skriver de i en artikkel som…