«e-Verktøykassen» i rute

En av hovedleveransene i iNOBox-prosjektet er et åpent tilgjengelig nettsted som samler all dokumentasjon om hva de seks teknologiene i prosjektet kan gjøre for matindustrien.

I samarbeid med webselskapet Bouvet har vi nå fått på plass en skreddersydd løsning for å presentere kunnskapen på et nettsted, som i prosjektet kalles en «e-verktøykasse». Det neste halvåret vil det meste av innholdet komme på plass.

Nettstedet er utviklet spesielt for norsk matindustri. I utviklingen har partnerbedriftene i iNOBox bidratt med innspill både gjennom spørreundersøkelse, fokusintervju og i en workshop sammen med forskere og referansegruppemedlemmer.

Informasjonen vil imidlertid også være interessant for både myndigheter, forskere og andre som ønsker å lære om de nye prosesseringsteknologiene og hvordan de virker inn på mat som behandles med dem. All informasjon blir tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Nettstedet vil inneholde både generell info og dokumentasjon fra forskningsforsøk med en rekke ulike matvarer. I løpet av 2021 vil det også lages seks animasjonsfilmer som introduserer hver av teknologiene.

– Tilbakemeldingene i prosessen har vært positive, både fra forskere og industripartnere. Vi har fått gode innspill på skisser og utkast underveis i prosessen. Målet er at nettstedet skal bli en nyttig ressurs for matindustrien når det lanseres ved prosjektets slutt, sier webredaktør Wilhelm Solheim i Nofima, som jobber med å utvikle det nye nettstedet.

Før lansering skal nettstedet testes på brukere fra matindustrien, for å sikre at det fungerer etter hensikten.