Korona skaper utfordringer for iNOBox

© K Milkowski - stock.adobe

iNOBox er et stort prosjekt, og vi har hatt en rekke aktiviteter med mange partnere siden oppstarten i 2018. Som i så mange andre prosjekter og bedrifter, har vi måttet gjøre en del endringer i planene våre det siste året.

– Store forsøk krever ofte mange deltakere. Dette har vært utfordrende, og noen ganger har det vært umulig å kombinere med til enhver tid gjeldende korona-regler og anbefalinger.  Derfor har vi dessverre måtte utsette og forskyve flere av våre aktiviteter som skulle vært gjennomført i 2020, sier prosjektleder Tone Mari Rode.

De største utfordringene har vært knyttet til store melk- og juiceforsøk med en tubulær mikrobølgeovn. Det har lenge vært planlagt aktiviteter sammen med vår industripartner AMT, men det har ikke lyktes oss å få gjennomført dem. Disse forsøkene er snart ett år forsinket, men håpet er å kunne gjennomføre dem i løpet av mars.

– Vi har også lagt opp til forskeropphold i utlandet og at utenlandske forskere skulle komme og arbeide hos Nofima i 2020. Per nå er det usikkert om det lar seg gjøre å gjennomføre et forskeropphold i Spania nå i vår, men vi har håp om at det lar seg gjøre at en spansk PhD-student kan komme og arbeide hos Nofima fra september og ut året, sier Rode.