Vellykket konsortiemøte

Fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode.
Fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode.

Prosjektet er nå inne i avslutningsfasen, og resultatene tikker inn.

Det fikk deltakerne merke da et møte for alle interessentene i iNOBox-prosjektet ble avholdt på Teams 30. november.

– Vi fikk presentert mange gode forskningsresultater. Mye var direkte relevant for matindustri, sier en fornøyd prosjektleder Tone Mari Rode.

En rekke analyseresultater er straks klare, og flere forsøk er planlagt mot slutten av året og på nyåret. Vi er også godt i gang med de seks animasjonsfilmene om teknologiene vi studere i prosjektet.

På grunn av noen utfordringer knyttet til koronapandemien er prosjektet litt forlenget. Siste konsortiemøte blir i Stavanger i løpet av våren. Da vil vi også lansere nettstedet som vil være en ressurs for informasjon og dokumentasjon om hva innovative prosesseringsteknologier kan tilføre matproduksjon.