Endelig klart for forskningsopphold

Etter flere utsettelser på grunn av koronapandemien har vi endelig klart å få til et forskningsopphold i prosjektet fra University of Zaragoza til Nofima.

Leire Astráin Redín er PhD-student ved Universitetet i Zaragoza, Spania. Hun jobber i prosjektet med nye prosesseringsmetoder for ulike råvarer og matvarer.

I løpet av doktorgraden har hun fokusert på bruk av PEF (pulserende elektrisk felt) på spekepølser og for blanchering og pasteurisering av grønnsaker. Videre har hun også undersøkt bruk av ultralyd som et ledd i fryseprosessen av kyllingkjøtt. Noen av resultatene er publisert og bidrar til forbedring og optimalisering av dagens produksjonsprosesser ved å øke utbyttet og opprettholde matkvaliteten.

Hun har nå et tre måneders opphold, fra september til november, i Nofimas avdeling Prosessteknologi i Stavanger, hvor hun skal benytte ultralyd, PEF og mikrobølger på melk.

Velkommen, Leire!

Veiledere ved Universitetet i Zaragoza er Guillermo Cebrián og Ignacio Álvarez. Kontaktpersoner hos Nofima er Dagbjørn Skipnes og Tone Mari Rode.