Prosjektmøtet 2020 ble digitalt

Teamsmøte. Kan vi ikke møtes som vanlig, så møtes vi på nett.

Den 21. oktober var iNOBox-partnere samlet for å bli oppdatert på prosjektets framdrift. Nær 40 deltakere fikk høre siste nytt fra forskningen i alle arbeidspakkene. Deltakerne fikk et første blikk på beslutningsstøtteverktøyet for markedskommunikasjon. De fikk også demonstrert nettstedet som skal fylles med all dokumentasjon på hvordan de seks innovative prosesseringsteknologiene påvirker egenskapene til ulike…

Første analyse av sosial bærekraft i matindustrien

Hva vet du egentlig om sosiale utfordringer i matindustrien?

Som del av iNOBox-prosjektet undersøker forskere ved Norsus hvordan det står til med den sosiale bærekraften i matindustrien. Det er aldri tidligere gjort en lignende «livsløpanalyse» for norsk næringsmiddelindustri, og dette er forskerne nå i gang med. – Det er for lite kunnskap generelt om sosiale utfordringer i bransjen, skriver de i en artikkel som…

CO2-metting kan gi lengre holdbarhet for kylling

Matforskere tester nyskapende løsninger for å bidra til mindre matsvinn og bedre mat. Liker du ferdig stekt, oppskåret kjøtt som du bare kan tømme rett opp i salaten? De fleste lettvinte matproduktene vi kjenner fra butikken er alle behandlet i større eller mindre grad før de kommer til butikkhylla. Metodene som brukes for å produsere…

Miljøvennlig eller lettvint mat, hva velger du i butikken?

Kronikk av Themis Altintzoglou, seniorforsker i Nofima Forbrukerne er mer opptatt av miljøhensyn og lettvint mat enn av at maten er god for helsa, viser vår ferskeste forbrukerundersøkelse. Men – vises dette igjen i hva vi faktisk kjøper? Alle vi forbrukere av i dag bryr oss om miljøet. Temaet knyttes også tett opp mot matproduksjon,…

Forbrukerdata blir kommunikasjonsverktøy

Slik ser det ut når markedsforskere designer et beslutningsstøtteverktøy for markedskommunikasjon. Markedsforskerne Themis Altintzoglou og Morten Heide ved Nofima er i disse dager i full gang med å lese resultater ut av svarene på forbrukerundersøkelsen. De 1200 norske forbrukerne som deltok svarte på spørsmål om hvilke egenskaper de vektlegger når de skal kjøpe produkter som…

Ny doktorgradsstudent på PEF og ultralyd

Leire Astrain er vår nye PhD-student i Pulserende elektriske felt (PEF) og ultralyd til matprosessering. Hun vil gjøre sitt arbeid i Zaragoza, Spania og Stavanger som del av de tekniske løsningene (4 og 5) som iNOBox fokuserer på. Leire har en mastergrad i Food Science and Technology fra universitetet i Zaragoza, og har allerede fått…

iNOBox presenterer seg i Europa

iNOBox-forskere presenterer arbeidet sitt på flere vitenskapelige konferanser i sommer. Formidling av prosjektets hypoteser, forskningsmetoder og resultater er en viktig del av prosjektet vårt, og vi vil gjerne diskutere forskningsfeltet vårt med andre eksperter på områdene våre. Forskere i iNOBox deltar på følgende konferanser nå i juni: 9.-14. juni: ISPC24 – 24th International Symposium of…

Skal analysere komplekse data for iNOBox

Oscar Rangel-Huerta er vår nye postdoktor i arbeidet med å kartlegge potensialet for allergenisitet. Oscar er ekspert i næringsmetabolomikk og bioinformatikk av komplekse datasett. I iNOBox vil han jobbe med metabolske endringer i matvarer som har blitt behandlet med innovative prosesseringsteknologier, blant annet kylling. Han skal også studere potensialet for allergenisitet i egg- og melkeprodukter…

Styrket laget innen plasmaaktivert vann

Stephane Simon

Fra og med januar i år er Stephane Simon på plass som doktorgradsstudent innen plasmaaktivert vann. Stephane vil ta doktorgraden sin ved University of Liverpool, under veiledning av dr. James Walsh ved Universitetet i Liverpool og dr. Estefanía Noriega Fernández ved Nofima. Arbeidet utføres i Liverpool og Stavanger, som del av iNOBox sin arbeidspakke 2.…

Godt prosjektmøte

Fortsatt blide prosjektpartnere utenfor Nofimas lokaler på Ås.

Sist uke var 35 prosjektpartnere samlet på Ås til et todagers prosjektmøte. På møtet fikk prosjektpartnerne oppdatering på fremdriften i alle prosjektets arbeidspakker. Alle partnerne deltok også på to arbeidsmøter. I det ene jobbet vi med innovasjon, i det andre med utvikling av web-verktøyet som blir lansert mot slutten av prosjektet. Der blir all dokumentasjon…