Forbrukerdata blir kommunikasjonsverktøy

Markedsforskere i aksjon. Foto: Lidunn M. Boge, Nofima

Slik ser det ut når markedsforskere designer et beslutningsstøtteverktøy for markedskommunikasjon.

Markedsforskerne Themis Altintzoglou og Morten Heide ved Nofima er i disse dager i full gang med å lese resultater ut av svarene på forbrukerundersøkelsen.

De 1200 norske forbrukerne som deltok svarte på spørsmål om hvilke egenskaper de vektlegger når de skal kjøpe produkter som er behandlet med høytrykk, mikrobølger, UV-C-lys, ultralyd, plasma-aktivert vann og pulserende elektriske felt.

– Det ser ut til at bærekraft er noe alle forbrukerne mener er viktigst. Vi fortsetter nå med analysene for å belyse funnene bedre, sier Altintzoglou.

Resultatene skal brukes til å lage et beslutningsstøtteverktøy for markedskommunikasjon, slik at produsenter av slike matprodukter kan tilpasse informasjonen til kundene.