Første analyse av sosial bærekraft i matindustrien

Hva vet du egentlig om sosiale utfordringer i matindustrien?
Den første analysen av sosial bærekraft i norsk matindustri er underveis. Foto: © Lightfield studios - stock.adobe.com

Som del av iNOBox-prosjektet undersøker forskere ved Norsus hvordan det står til med den sosiale bærekraften i matindustrien.

Det er aldri tidligere gjort en lignende «livsløpanalyse» for norsk næringsmiddelindustri, og dette er forskerne nå i gang med.

– Det er for lite kunnskap generelt om sosiale utfordringer i bransjen, skriver de i en artikkel som ble publisert i fagtidsskriftet Matindustrien.

Artikkelen kan du lese her.