Styrket laget innen plasmaaktivert vann

Stephane Simon
Stephane Simon. Photo: Lidunn M. Boge, Nofima

Fra og med januar i år er Stephane Simon på plass som doktorgradsstudent innen plasmaaktivert vann.

Stephane vil ta doktorgraden sin ved University of Liverpool, under veiledning av dr. James Walsh ved Universitetet i Liverpool og dr. Estefanía Noriega Fernández ved Nofima. Arbeidet utføres i Liverpool og Stavanger, som del av iNOBox sin arbeidspakke 2.

Temaet for doktorgraden er å utforske potensialet til plasmaaktivert vann, og han vil bruke både en teoretisk og en praktisk tilnærming. Han gjør nå en litteraturgjennomgang, samtidig som han studerer kjemiske relasjoner gjennom simuleringer og andre forsøk. Han er også i gang med å utvikle en første plasmareaktor.

Stephane Simon har en Mastergrad i fysikk og energiteknikk, og har tidligere jobbet ved Laboratoire de Physique des Plasmas ved Ecole Polytechnique i Frankrike.

Vi er veldig glade for å ha fått med oss Stephane på iNOBox-laget, og ønsker lykke til med doktorgradsarbeidet!