iNOBox presenterer seg i Europa

Prosjektleder Estefanía Noriega Fernández og andre forskere deltar med postere og presentasjoner på ulike vitenskapelige konferanser i sommer.

iNOBox-forskere presenterer arbeidet sitt på flere vitenskapelige konferanser i sommer.

Formidling av prosjektets hypoteser, forskningsmetoder og resultater er en viktig del av prosjektet vårt, og vi vil gjerne diskutere forskningsfeltet vårt med andre eksperter på områdene våre.

Forskere i iNOBox deltar på følgende konferanser nå i juni:

9.-14. juni: ISPC24 – 24th International Symposium of Plasma Chemistry in Napoli, Italia. Estefanía Noriega Fernández presenterte en poster om «Chemical Composition and Storage Stability of SDBD», og «Air Plasma Activated Water (PAW)».

16.-19. juni: ISPIM Innovation Conference i Firenze, Italia. Sveinung Grimsbys innlegg har tittelen “Patents saves novel Food openness”.

23.-24. juni: Metabolomics 2019 i Haag, Nederland. Oscar Rangel Huerta presenterer arbeidet sitt.