iNOBox presentert på Bionærdagen

iNOBox logo
iNOBox logo

Prosjektleder Estafanía Noriega Fernández var invitert til å presentere prosjektet under Bionærdagen 15. november 2018.

Arrangementet var rettet mot Landbruks- og matdepartementet, medlemmene i BIONÆRs programstyre, ansatte i Mattilsynet og Sekretariatet for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Formålet med dagen var å gi et innblikk i hva BIONÆR-programmet bidrar til av resultater innenfor forskning og innovasjon, og hvilken nytte dette har for samfunnet.

Om forskningsprogrammet BIONÆR