Ny leder for iNOBox

Tone Mari Rode
Prosjektleder Tone Mari Rode. Foto: Tommy Ellingsen © Nofima

Fra og med september har forsker Tone Mari Rode overtatt som prosjektleder for iNOBox.

Rode har fra før ansvar for prosjektets forskning på høytrykksteknologi og arbeidet med å sikre mikrobiologisk trygghet og kvalitet, og er dermed godt kjent med prosjektet.

– iNOBox er et spenstig prosjekt, ikke minst fordi vi arbeider med så mange nyskapende teknologier, og fordi så mange ulike deltakere er med. Jeg har erfart at samarbeidet er godt på tvers av både landegrenser og fagområder, og til tross for den utfordrende koronasituasjonen er framdriften god, sier Rode.

Det er fortsatt usikkert om de planlagte forskeroppholdene ved Nofima og Universitetet i Zaragoza kan gjennomføres. Rode og vertsinstituttene følger situasjonen tett.

Estefanía Noriega Fernández, som hittil har ledet prosjektet, har fått ett års permisjon fra Nofima i anledning sin nye stilling ved EUs organisasjon for mattrygghet, EFSA.