Fryse- og tørkeforsøk med ultralyd

Ultralyd en innovativ prosess som kan forbedre varmeoverføring i mat.

Et av målene i iNOBox-prosjektet er å finne ut om denne teknologien kan hjelpe med å redusere fryse- og tørketiden og kostnadene med dette, og slik gjøre prosessene mer bærekraftige.

For tiden jobber vi med å sette opp ultralydutstyret både på laben og i pilotskala, for å teste denne hypotesen.

Bildet viser ultralydutstyret (nede til høyre) ved siden av en frysetunnel. Leire, en av studentene som jobber på prosjektet, plasserer temperaturfølere i matprøvene for å overvåke fryseprosessen.